Archive for май, 2024

Портрети в Розова долина

Портрети в долината на розите ’24

Май месец е динамичен и винаги се появяват доста възможности. Аз се опитвам да се възползвам от нацъфтелите розови полета, но не всеки път намирам хора за снимки. Успях да си открадна няколко кадъра от ритуалния розобер, част от празника на розата в Карлово.Тази година всъщност розоберът беше в ...